بن کارت

بن کارت فروشگاه های زنجیره ای سپه

بن کارت سپه یک کارت اعتباری الکترونیکی است که به عنوان جایگزین مطمئن پول نقد توسط این شرکت عرضه میگردد . ادارات ، سازمان ها ، شرکتها و افرادمی توانند از این گزینه برای واریز وجوه مربوط به کمک های خرید غیر نقدی کارکنان خود استفاده نمایند و همزمان علاوه برتخفیف های متنوع در فروشگاهای سپه از تخفیف خرید بن کارت نیز بهره مند گردند.

17

تعداد فروشگاه ها

75

سال های خدمت

71270

تعداد اعضای باشگاه مشتریان

17394

تعداد تنوع اجناس

بن خرید

بن خرید

بن خرید کالا از فروشگاههای سپه که با ارقام ریالی مختلف تهیه شده است جهت استفاده سازمان ها و ادارات و شرکت ها برای ارائه به کارکنان و افراد آماده تحویل است که با خرید آن می توانید از مزایا وتخفیف های مربوطه استفاده نمایند.